On speech-to-test alignment
Licentiatavhandling, 1994

time-alignment

time-warping

dynamic programming

speech-to-text alignment

Författare

Åke Andersson

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-917-6

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 168

Mer information

Skapat

2017-10-06