On transient reduction in hearing aids
Licentiatavhandling, 1994

reduction

amplitude disparity

transient noise

detection

Författare

Anders Gingsjö

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-916-8

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 167

Mer information

Skapat

2017-10-06