Repeat-pass satellite SAR interferometry
Licentiatavhandling, 1994

modelling

topography

simulation

INSAR

coherence

SAR

remote sensing

interferometry

Författare

Jan Hagberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Signalbehandling

ISBN

91-7032-938-9

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 170

Mer information

Skapat

2017-10-06