On the Use of Reverberation Chambers for Assessment of MIMO OTA Performance of Wireless Devices
Paper i proceeding, 2013

Författare

Christian Lötbäck Patané

Anton Skårbratt

Robert Rehammar

Charlie Orlenius

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik