On the Use of Reverberation Chambers for Assessment of MIMO OTA Performance of Wireless Devices
Paper i proceeding, 2013

Författare

Christian Lötbäck Patané

Anton Skårbratt

Robert Rehammar

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07