Measuring 4x4 MIMO capability in a reverberation chamber
Paper i proceeding, 2013

Författare

Robert Rehammar

Anton Skårbratt

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07