Micromachined double-sided SOI pin-flange adapter for 100 GHz
Paper i proceeding, 2013

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

S. Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

24rd Micromechanics and Microsystems Europe Workshop, MME 2013, Espoo, Finland, September 1 - 4, 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-06