Micromachined double-sided SOI pin-flange adapter for 100 GHz
Paper i proceeding, 2013

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

S. Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

24rd Micromechanics and Microsystems Europe Workshop, MME 2013, Espoo, Finland, September 1 - 4, 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-06