Van der Waals interaction of parallel polymers and nanotubes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jesper Kleis

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Computational Materials Science

Vol. vol. 33 192-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06