Insulating properties of nitrogen-oxygen gas mixtures with different oxygen content
Rapport, 2012

Författare

Elysée Obame

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Yuriy Serdyuk

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07