High-throughput transfection of differentiated primary neurons from rat forebrain
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Shane Marine

Jamie Freeman

Antonella Riccio

MarieLouise Axenborg

Johan Pihl

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Robin Ketteler

Sara Aspengren

Journal of Biomolecular Screening

1087-0571 (ISSN)

Vol. 17 5 692-6

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07