Film, historia: konfrontationer
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

film

kompilationsfilm

Siegfried Kracauer (1889-1966)

historia

Författare

Andrej Slavik

Göteborgs universitet

ArtMonitor

1653-9958 (ISSN)

Vol. 2010 172-231

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Övrig annan humaniora

Filmvetenskap