On dynamic bit allocation in CELP speech coding
Licentiatavhandling, 1994

excitation coding

dynamic bit allocation

long term predivtion

speech coding

code excited linear prediction

vector quantization

Författare

Johan Sjöberg

Institutionen för informationsteori

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-960-5

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 173

Mer information

Skapat

2017-10-06