Asynkrongenerator och frekvensomriktare för drift av vindkraftverk med variabelt varvtal
Licentiatavhandling, 1994

induction generator

variable speed

frequency converter

wind turbine

torque control

Författare

Spiros Tsiolis

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-971-0

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 176

Mer information

Skapat

2017-10-06