Understanding the IGBT properties in practical operation
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Torsten Nilsson

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-051-7

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 186

Mer information

Skapat

2017-10-08