Time dependent simulations of ion cyclotron resonance heating in tokamak plasmas
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Ulrika Willén

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

992-052730-0

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 182

Mer information

Skapat

2017-10-08