Microwave radiometry for studies of variations in atmospheric water vapor and cloud liquid content
Licentiatavhandling, 1994

global positioning system

atmospheric turbulence

cloud liquid content

radio wave propagation

microwave radiometry

time series analysis

atmospheric water vapor

GPS

space geodesy

Författare

Per O. J. Jarlemark

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Elektroteknik och elektronik

ISBN

992-052696-7

Mer information

Skapat

2017-10-08