Van der Waals Density Functional for Layered Structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Henrik Rydberg

Chalmers, Teknisk fysik

Max Dion

Niclas Jacobson

Chalmers, Teknisk fysik

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik

Sergei Simak

Chalmers, Teknisk fysik

David C. Langreth

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik

Phys. Rev. Lett.

Vol. 91 126402-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Teoretisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08