Scattering of acoustic waves by a sphere outside an infinite cicular cylinder
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Sune Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

J. Acoust. Soc. Am.

Vol. 88 515-524

Ämneskategorier

Maskinteknik