Transmission and reflection of elastic waves by a spherical obstacle in an infinite cicular cylindrical rod
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Sune Olsson

Dynamik

Q. Jl. Mech. appl. Math.

Vol. 47 1994 583-606

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06