Point force excitation of a thick-walled elastic pipe with an embedded inhomogeneity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Sune Olsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

J. of Eng. Math.

Vol. 28 311-325

Ämneskategorier

Maskinteknik