Van der Waals Density Functional for General Geometries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Max Dion

Henrik Rydberg

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

David C. Langreth

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Phys. Rev. Lett.

Vol. 92 246401-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07