The role of the individual in sharing of knowledge in project-based organizations
Paper i proceeding, 2012

Författare

Karin Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Proceedings of International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), 25-27 April, Valencia, Spain

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05