Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design (andra upplagan)
Bok, 2013

metoder

metodik

Produktutveckling

design

Författare

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Jan-Gunnar Persson

Dennis Pettersson

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-47-10582-3

Mer information

Skapat

2017-10-08