Soft decoding vector quantization for noisy channels
Licentiatavhandling, 1995

combined source-channel coding

vector quantization

source coding

channel coding

image coding

Författare

Mikael Skoglund

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7197-079-7

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 190

Mer information

Skapat

2017-10-07