Resonant cavity enhanced heterojunction phototransistors
Licentiatavhandling, 1995

parallel optical processing

resonant cavity

passivation

strain

uniformity

heterojunction phototransistor

Författare

Ola Sjölund

Institutionen för optoelektronik och elmätteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

91-7197-106-8

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 197

Mer information

Skapat

2017-10-07