Te och opium: variationer
Kapitel i bok, 2013

opium

te

historiografiska experiment

Farhad Kalantary

videokonst

Författare

Farhad Kalantary. A new beginning

122-137
978-82-998385-1-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Övrig annan humaniora

Konstvetenskap

Filmvetenskap

ISBN

978-82-998385-1-1

Mer information

Skapat

2017-10-10