Tea and opium: variations
Kapitel i bok, 2013

historiographic experiments

opium

video art

tea

Farhad Kalantary

Författare

Farhad Kalantary. A new beginning

27-44
978-82-998385-1-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Övrig annan humaniora

Konstvetenskap

Filmvetenskap

ISBN

978-82-998385-1-1

Mer information

Skapat

2017-10-10