Multivariate control design for a jet engine
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Melker Härefors

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

91-7197-150-5

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 203

Mer information

Skapat

2017-10-07