Värme- och fuktproblem i byggnadskonstruktioner med speciell hänsyn tagen till väggar
Doktorsavhandling, 1957

Författare

Nils Holmqvist

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

991-835381-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 15

Mer information

Skapat

2017-10-07