Parallelogram plates analysed by strip method
Doktorsavhandling, 1956

Författare

Gunnar Kärrholm

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-835371-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 11

Mer information

Skapat

2017-10-07