Parallelogram plates analysed by strip method
Doktorsavhandling, 1956

Författare

Gunnar Kärrholm

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-835371-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 11

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03