Millimetre VLBI observations : hybrid mapping and model fitting
Licentiatavhandling, 1995

VLBI

quasars

model fitting

Författare

Mikael Lerner

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

992-160138-5

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 209

Mer information

Skapat

2017-10-07