Interframe quantization of spectrum parameters in speech coding
Licentiatavhandling, 1996

spectrum coding

memory vector quantization

interframe coding

speech coding

channel optimized vector quantization

linear predictive vector quantization

finite state vector quantization

line spectrum frequencies

Författare

Jan Lindén

Institutionen för informationsteori

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7197-315-x

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 235

Mer information

Skapat

2017-10-08