Granskning av ritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv: En handbok för att undersöka arbetsmiljön på fartyg vid ny- och ombyggnad
Bok, 2013

Denna handbok är ett resultat av ett forskningsprojekt som syftar till att förenkla granskningen av fartygsritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Forskningsprojektet genomfördes på Chalmers tekniska högskolas institution för produkt- och produktionsutveckling, avdelning Design & Human Factors, och finansierades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Projektledare vid Chalmers har varit Anna-Lisa Osvalder. För att minska risken för olyckor och ohälsa och är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön redan när man planerar att bygga ett nytt fartyg eller bygga om delar av ett fartyg. Det är i planeringsskedet som det är lättast att påverka hur arbetsmiljön kommer att bli. När fartyget väl är byggt kan det vara både svårt och dyrt att göra ändringar. Metoden för granskning som denna handbok beskriver har till stor del utvecklats med hjälp av sjömän och deltagare vid SEKO Sjöfolks skyddsombudsutbildningar.

arbetsmiljö

fartyg

sjöfart

design

uppgiftsanalys

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Pedagogiskt arbete

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 79

Mer information

Skapat

2017-10-08