Studies of boundary value problems
Doktorsavhandling, 1955

Författare

Sven T. A. Ödman

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

991-553324-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 10

Mer information

Skapat

2017-10-07