Chemical studies on antihistaminic and antispasmodic agents
Doktorsavhandling, 1953

Författare

Richard Dahlbom

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

991-553322-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 8

Mer information

Skapat

2017-10-07