Den svenska byggnadsmaterialmarknaden : produktion, distribution och prissättning av jord- och stenindustriens material
Doktorsavhandling, 1952

Författare

Nils Tengvik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

991-553321-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 7

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07