Temperatureffekter i hårdnande betong : undersökning av några faktorer som påverka sprickbildningen i grövre konstruktioner : jämförelse mellan två svenska cement
Doktorsavhandling, 1946

Författare

Bertil Löfquist

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07