Temperatureffekter i hårdnande betong : undersökning av några faktorer som påverka sprickbildningen i grövre konstruktioner : jämförelse mellan två svenska cement
Doktorsavhandling, 1946

Författare

Bertil Löfquist

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 3

Mer information

Skapat

2017-10-07