Inaktiva gasers inverkan på keramiska produkters åldring i fuktig luft : speciellt med hänsyn till uppkomsten av glasyrsprickor
Doktorsavhandling, 1946

Författare

Folke Sandford

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

991-451865-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 2

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04