Inaktiva gasers inverkan på keramiska produkters åldring i fuktig luft : speciellt med hänsyn till uppkomsten av glasyrsprickor
Doktorsavhandling, 1946

Författare

Folke Sandford

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

991-451865-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 2

Mer information

Skapat

2017-10-07