Bruchlochwellenwicklungen : eine systematische Untersuchung ihres praktischen Entwurfes
Doktorsavhandling, 1942

Författare

Tage Strömberg

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

991-451863-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 1

Mer information

Skapat

2017-10-07