Orthogonal cutting of ideal plastic, strain-hardened, strain-hardening or softening metals
Doktorsavhandling, 1964

Författare

Gunnar Kullberg

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

ISBN

99-0512532-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 46

Mer information

Skapat

2017-10-06