Orthogonal cutting of ideal plastic, strain-hardened, strain-hardening or softening metals
Doktorsavhandling, 1964

Författare

Gunnar Kullberg

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

ISBN

99-0512532-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 46

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07