Interruption of small inductive currents with air-blast circuit- breakers : timeconstant, instability and dielectric strength
Doktorsavhandling, 1963

Författare

Farouk Aboul-Makarem Rizk

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0510728-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 37

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07