Studier rörande orsaken till den bakteriostatiska effekten av bensoesyra och salicylsyra
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Ingmar Bosund

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

99-0510709-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 27

Mer information

Skapat

2017-10-06