Consolidation of clay, with special reference to influence of vertical sand drains : a study made in connection with full-scale investigations at Skå-Edeby
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Sven Hansbo

Ämneskategorier

Geoteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 25

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03