Solvent-assisted dyeing of wool
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Marianne Kärrholm

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 23

Mer information

Skapat

2017-10-06