The scattering of electromagnetic waves by an electron beam and a dielectric cylinder
Doktorsavhandling, 1958

Författare

Hans Wilhelmsson

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0510669-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 18

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07