Modelling and Experimental Design of a Hih Resolution X-ray Detector
Licentiatavhandling, 2013

Delta
Opponent: Dr. Uwe Ewert

Författare

Lars Hammar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Delta

Opponent: Dr. Uwe Ewert

Mer information

Skapat

2017-10-07