Biostratigraphic and sedimentological evidence of hydrographic changes in the Kattegat during the later part of the Holocene.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Helene Bergsten

Marine Geology

0025-3227 (ISSN)

Vol. 83 135-138

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08