The benthic foraminifer Bulimina marginata Orbigny as an indicator of environmental changes in the Recent Skagerrak.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Helene Bergsten

Björn Malmgren

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

GFF

1103-5897 (ISSN)

Vol. 14 237-239

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08