Late Weichselian marine stratigraphy of the southern Kattegat, Scandinavia: Evidence of drainage of the Baltic Ice Lake between 12,700 and 10,300 years BP.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Helene Bergsten

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Boreas

0300-9483 (ISSN) 1502-3885 (eISSN)

Vol. 21 223-252

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08