Possible environmental factors regulating prehistoric and historic ‘blooms’ of the toxic dinoflagellate Gymnodinium catenatum in the Kattegat-Skagerrak region of Scandinavia.
Paper i proceeding, 1993

Författare

Barrie Dale

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea

53-57
0-444-01523-X (ISBN)

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

0-444-01523-X

Mer information

Skapat

2017-10-08