Evidence for prehistoric and historic ‘blooms’ of the toxic dinoflagellate Gymnodinium catenatum in the Kattegat-Skagerrak region of Scandinavia
Paper i proceeding, 1993

Författare

Barrie Dale

Anita Madsen

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Tor Torsen

Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea

47-52

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

0-444-01523-X

Mer information

Skapat

2017-10-07